INERTA 165 TIX

  • Corrossie beschermend
  • Bestand tegen onderdompeling
  • Waterbestendig
  • Slijtvastheid
  • 2K, 2-component
  • Coating, verf

Voorbereiding van het oppervlak

Verwijder van de oppervlakken alle verontreinigingen die nadelig kunnen zijn voor de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen. Verwijder ook in water oplosbare zouten met behulp van geschikte methoden. De oppervlakken worden als volgt voorbereid volgens de verschillende materialen: STALEN OPPERVLAKKEN: Verwijder walshuid en roest door te stralen volgens voorbereidingsgraad Sa 2½ (norm ISO 8501-1). OUDE GEVERFDE OPPERVLAKKEN GESCHIKT MAKEN VOOR OVERCOATING: Alle onzuiverheden die schadelijk kunnen zijn voor het aanbrengen van verf (bijv. vet en zouten) worden verwijderd. De oppervlakken moeten droog en schoon zijn. Oude, geverfde oppervlakken die maximale overschildertijd hebben overschreden, moeten ook worden opgeruwd. Beschadigde onderdelen worden voorbereid in overeenstemming met de eisen van de ondergrond en de onderhoudscoating. Plaats en tijdstip van de voorbereiding moeten zo worden gekozen dat het voorbereide oppervlak voor de volgende behandeling niet vuil of vochtig wordt. Aanvullende instructieve informatie voor de voorbereiding van het oppervlak vindt u in de normen EN ISO 12944-4 en ISO 8501-2.

Applicatie

Houd rekening met de houdbaarheid van het mengsel wanneer u de hoeveelheid die per keer gemengd moet worden schat. Voor het aanbrengen worden de basis en de verharder in de juiste verhouding gemengd. Roer grondig tot op de bodem van het vat. Machinaal mengen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld met een langzaam draaiende boormachine uitgerust met een mixer. Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen. 0,021 - 0,026".

Applicatie voorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Daarnaast moet de temperatuur van het te behandelen oppervlak en de verf minimaal +3 °C boven het dauwpunt van de omgevingslucht zijn.

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Op een koele plaats en in goed gesloten containers bewaren.
Volatile organic compound (VOC)
Pot life 30 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Comp. B: INERTA 165 HARDENER of INERTA 165-02 HARDENER
Gloss Glanzend
Practical spreading rate De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.
Thinner TEKNOSOLV 9506
Clean up TEKNOSOLV 9506
Colours
Safety markings Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).