INERTA 165 TIX

  • Slijtvastheid
  • Corrossie beschermend
  • Bestand tegen onderdompeling
  • Waterbestendig
  • 2K, 2-component
  • Coating, verf

Veiligheidsinformatieblad

Pot life 30 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)