INERTA 165 TIX

  • Apsaugantis nuo korozijos
  • Atsparus

Saugos duomenų lapai

Pot life 30 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener B komponentas: INERTA 165 HARDENER arba INERTA 165-02 HARDENER