INERTA 165 TIX

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Belegg

Sikkerhetsdatablad

Pot life 30 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: INERTA 165 HARDENER eller INERTA 165-02 HARDENER