INERTA 165 TIX

  • Korroosionkestävä
  • Upotusta kestävä
  • Kulutusta kestävä
  • Vedenkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Pinnoite

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöaika 30 min. (+23 °C)
Sekoitussuhde 2:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: INERTA 165 HARDENER tai INERTA 165-02 HARDENER