ANTISTAIN AQUA 5300-20

Grundning

  • Vattenburen
  • Grundfärg

ANTISTAIN AQUA 5300-20 är en 2-komponent vattenbaserad industriprodukt avsedd för grundning av trä avsett för utomhus användning, t.ex. fönster och dörrar.

ANTISTAIN AQUA 5300-20 minimerar gulning av kvistar och av mjuka träslag med stor andel kärnved.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet bör vara cirka 13% men ska inte överstiga 15%. Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016. Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning.

Appliceringsförhållanden

Efter tillsats av Komp. B rör om väl med en mekanisk omrörare och låt blandningen stå i 10 min., rör därefter om igen. BLANDINGSFÖRHÅLLANDE (A:B): 2,1:1 volymdel BLANDINGSFÖRHÅLLANDE (A:B): 2,6:1 viktdel Optimal temperatur för produkter och omgivning: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.

Appliceringsmetod

SPRAYAPPLICERING: Skikttjocklek 150-200 µm våt. SKÖLJLACKERING / DOPPNING: Skikttjocklek 75-100 µm våt.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 29 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Pot life, +23°C SPRAYAPPLICERING: 8 timmar. SKÖLJLACKERING / DOPPNING: Vid sköljlackering är det viktigt att tänka på följande. a. Efter fyllning av vätska i flow coat är det endast möjligt att applicera i 5 dagar. På dag 5 töms anläggningen och återstoden kasseras och flow coaten rengörs. b. Inom en given 5-dagars produktionsperiod kan vätskan vid produktionsstopp eller liknande bli kvar i anläggningen i 3 dagar. Överskrids 3 dagar måste anläggningen tömmas, återstoden kasseras och anläggningen rengörs.
Blandningsförhållande 2,1:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: HARDENER 7531-20
Förtunning Vatten. Max. 40%. SKÖLJLACKERING / DOPPNING: Efter tillsats av Komp. B justeras produkten med vatten till en viskositet på 13-14 s i DIN kopp 4. Det kan vara nödvändigt att justera kontinuerligt med vatten och skumdämpare. Vätskan måste tillföras vatten regelbundet på grund av avdunstning.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Vit.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.