ANTISTAIN AQUA 5300-20

Grundingsprodukt

  • Vandbaseret
  • Grunding

ANTISTAIN AQUA 5300-20 er et tokomponent vandfortyndbart grundingsprodukt til industriel behandling af udendørs træværk, som vinduer og døre.

ANTISTAIN AQUA 5300-20 minimerer gulning fra knaster og kerneholdigt nåletræ.

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning.

Påføringsforhold

Efter tilsætning af komp. B omrøres grundigt med mekanisk røreværk og blandingen henstår i 10 min., hvorefter den omrøres igen. BLANDINGSFORHOLD (A:B): 2,1:1 volumendel BLANDINGSFORHOLD (A:B): 2,6:1 vægtdel Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.

Påføringsmetode

SPRØJTEPÅFØRING: Vådfilmsinterval 150-200 µm FLOW COAT / DYPNING: Vådfilmsinterval 75-100 µm
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 29 g/l
Pot-life 8 h (+23 °C)
Pot-life, +23°C SPRØJTEPÅFØRING: 8 timer. FLOW COAT / DYPNING: Ved kørsel i flow coat er det vigtigt at overholde følgende retningslinjer: a. Efter væskepåfyldning i flow coat kan der maximalt produceres i 5 dage. På 5. dagen køres anlægget tomt og restmængden kasseres og flow coaten rengøres. b. Inden for en given 5 dages produktionsperiode kan væsken, ved produktionsstop eller lignende, maximalt forblive på anlægget i 3 dage. Overskrides de 3 dage skal anlægget tømmes, restmængden kasseres og anlægget rengøres.
Blandingsforhold 2,1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: HARDENER 7531-20
Fortynder Vand. Maks. 40 %. FLOW COAT / DYPNING: Efter tilsætning af komp. B justeres produktet med vand til en viskositet på 13-14 s i DIN cup 4. Der må max fortyndes med 40% vand. Der må påregnes at skulle efterjusteres løbende med vand og skumdæmper. Grundet fordampning skal tørstofindholdet i væsken jævnligt justeres med vand.
Rengøring Vand.
Nuancer Hvid.
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.