ANTISTAIN AQUA 5300-20

Priprema površine

Drvo mora biti čisto te na njemu ne smije biti prašine i onečišćenja.

Uvjeti kod nanošenja

Optimalna temperatura za proizvode i okolinu iznosi: +18 °C - +22 °C. Optimalna relativna vlažnost zraka: Približno 50 %.

Skladištenje

Nakon upotrebe spremnike držite čvrsto zatvorenima.
Suha tvar težinski oko 50 % utežno
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 29 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 8 h (+23 °C)
Omjer miješanja 2,1:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: HARDENER 7531-20
Razrjeđivač Voda. Zbog isparavanja se udio vlage u pripravku mora redovito održavati dodavenjem vode.
Čišćenje Voda.
Boje
Pakiranja Dostupno u nizu različitih standardnih veličina pakiranja.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.