ANTISTAIN AQUA 5300-20

Podkład

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt

ANTISTAIN AQUA 5300-20 to 2-składnikowy podkład na bazie wody przeznaczony dla drewna nowego do użycia na zewnątrz np. drzwi i okna.

ANTISTAIN AQUA 5300-20 minimalizuje żółknięcie sęków oraz drewna iglastego o dużej zawartości twardziela.

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13% i nie przekraczać 15%. Wstępna obróbka jest wymagana dla podłoży drewnianych niespełniających klasy trwałości 3, EN 350:2016. Teknos oferuje szereg produktów konserwujących spełniających wymagania normy EN 599-1. Prosimy o kontakt z Teknos, celem uzyskania dalszych wskazówek.

Warunki podczas nakładania

Po dodaniu Składnik B produkt jest mieszany za pomocą mechanicznego sprzętu mieszającego, następnie jest odstawiany na 10 min i mieszany ponownie. PROPORCJE MIESZANIA (A:B): 2,1:1 części objętościowo PROPORCJE MIESZANIA (A:B): 2,6:1 części wagowo Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu:sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

Metody aplikacji

NAKŁADANIE POPRZEZ NATRYSK: Zakres grubości mokrej warstwy 150-200 µm NAKŁADANIE POLEWANIE / ZANURZANIE: Zakres grubości mokrej warstwy 75-100 µm
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 29 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Czas przydatności do stosowania, +23°C NAKŁADANIE POPRZEZ NATRYSK: 8 godziny. NAKŁADANIE POLEWANIE / ZANURZANIE: W czasie pracy z nakładaniem poprzez polewanie, ważne jest, aby przestrzegać następujących wytycznych. a. Po umieszczeniu cieczy w kadzi do nakładania przez polewanie, produkcja jest możliwa tylko przez 5 dni. W ciągu 5 dniu kadź do nakładania poprzez polewanie musi być opróżniona, wyczyszczona, a ewentualne nadwyżki cieczy muszą być odrzucone. b. Przez możliwe zatrzymanie produkcji w czasie 5 dni, ciecz może pozostać w kadzi do nakładania poprzez polewanie przez maksymalnie 3 dni. Po przekroczeniu 3 dni kadź do nakładania poprzez polewanie musi być opróżniona, wyczyszczona, a ewentualne nadwyżki cieczy muszą być odrzucone.
Proporcja mieszania składników 2,1:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: HARDENER 7531-20
Rozcieńczalnik Woda. Maks. 40%. NAKŁADANIE POLEWANIE / ZANURZANIE: Po dodaniu Składnik B lepkość produktu jest dopasowywana za pomocą wody do wartości 13-14 s w DIN cup 4. Może okazać się konieczne dopasowanie za pomocą wody i środka przeciwpieniącego w czasie procesu. Ponieważ środek ulega odparowaniu, zawartość suchej masy musi być okresowo regulowana dodatkiem wody.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Biały.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.