ANTISTAIN AQUA 5300-20

Kruntvärv

  • Vesialuseline
  • Kruntimine

ANTISTAIN AQUA 5300-20 on kahekomponentne veepõhine krunt, mis on mõeldud välistingimustes kasutatava uute puidust elementide jaoks, näiteks aknad ja uksed.

ANTISTAIN AQUA 5300-20 minimeerib oksakohtade ja rohke südamikuga okaspuidu kollaseks muutumise.

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskustase peaks olema ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%. Eeltöötlemist vajavad puitpinnad, mis ei vasta kestvusklassile 3, EN 350:2016. Teknos pakub valikut EN 599-1 nõudmistele vastavaid kaitseaineid, palun kontakteeruge Teknosega lisainfo saamiseks.

Pealekandmistingimused

Pärast toote kõvendiga lisamist tuleb toodet segada mehaanilise segamisseadme abil. Laske segul seista 10 minutit ja segage uuesti. SEGAMISVAHEKORD (A:B): 2,1:1 osa (mahu järgi) SEGAMISVAHEKORD (A:B): 2,6:1 osa (kaalu järgi) Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%.

Ladustamine

Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne” kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.

Kandmismeetod

PIHUSTAMISMEETOD: Märgkiht 150-200 µm VALU- VÕI KASTMISMEETODIL: Märgkiht 75-100 µm
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 29 g/l
Segu kasutusaeg 8 h (+23 °C)
Segu kasutusaeg, +23°C PIHUSTAMISMEETOD: 8 tundi. VALU- VÕI KASTMISMEETODIL: Valumeetodi kasutamisel on oluline, et töö käigus järgitaks järgmisi põhimõtteid. a. Värvi on võimalik kasutada vaid viie päeva jooksul pärast selle valumeetodil värvimise seadmesse lisamist. Viiendal päeval tuleb seade tühjendada, puhastada ja võimalik ülearune värv tuleb kõrvaldada. b. Kui viiepäevase töö käigus esineb pause, võib vedelik seista seadmes maksimaalselt kolm päeva. Kui kolme päeva piirangut ületatakse, tuleb seade tühjendada, puhastada ja võimalik ülearune värv tuleb kõrvaldada.
Segamissuhe 2,1:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: HARDENER 7531-20
Lahusti Vesi. Max 40%. VALU- VÕI KASTMISMEETODIL: Pärast toote kõvendiga lisamist lisage vett viskoossusse taseme 13-14 s DIN 4 saamiseks. Protsessi käigus võib olla vaja toodet kohandada vee ja vahutamisvastase vahendiga. Aurustumise tõttu võib vedelikule lisada regulaarselt vett.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid Valge.
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.