ANTISTAIN AQUA 5300-20

Surface preparation

Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Koksnes mitruma saturam jābūt aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %. Nepieciešama iepriekšēja apstrāde koksnes pamatnēm, kas neatbilst 3. izturības klasei, EN 350: 2016. Teknos ir aizsargājošo līdzekļu klāsts kas atbilst NE 599-1 prasībām. Sīkākai informācijai lūdzu sazinieties ar Teknos.

Application conditions

Optimālā līdzekļu un apkārtējās vides temperatūra: +18 °C - +22 ° C. Optimālais relatīvais gaisa mitrums: aptuveni 50 %.

Storage

Uzglabāšanas temperatūra ir + 5 °C - +30 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver.
Volatile organic compound (VOC) abt. 29 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Mixing ratio 2,1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: HARDENER 7531-20
Thinner Ūdens. Iztvaikošanas dēļ šķidruma cieto vielu saturs regulāri jākoriģē ar ūdeni.
Clean up Ūdens.
Colours Balts.
Packages Pieejams standarta iepakojumos.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.