ANTISTAIN AQUA 5300-20

  • Vanntynnet
  • Grunning

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 13% og bør ikke overstige 15%. Forbehandling er nødvendig for treemner som ikke oppfyller holdbarhetsklasse 3, EN 350: 2016. Teknos har en rekke impregneringsprodukter som oppfyller kravene i EN 599-1. Vær vennlig kontakt med Teknos for videre assistanse.

Påføringsforhold

Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50%.

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +5°C - +30°C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 29 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Blandingsforhold 2,1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: HARDENER 7531-20
Tynner Vann. På grunn av fordamping må tørrstoffinnholdet i væsken justeres med vann med jevne mellomrom.
Rengjøring Vann.
Farger Hvit.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.