ANTISTAIN AQUA 5300-20

Voorbereiding van het oppervlak

Het hout moet vrij zijn van stof en vervuiling. Het vochtgehalte van het hout moet ca. 13 % zijn en mag niet hoger zijn dan 15 %. Voorbehandeling is vereist voor houten ondergronden die niet voldoen aan de duurzaamheidsklasse 3 , EN 350: 2016. Teknos heeft een assortiment houtconserveermiddelen die voldoen aan de eisen van EN 599-1, neem contact op met Teknos voor meer informatie.

Applicatie voorwaarden

Optimale temperatuur voor product en omgeving: +18 °C - +22 °C. Optimale relatieve luchtvochtigheid: ca. 50 %.

Opslagruimte

De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Houdbaarheid in ongeopende verpakking: Zie "Ten minste houdbaar tot datum" op het etiket. Houd de verpakkingen na gebruik goed gesloten.
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 29 g/l
Verwerkingstijd 8 h (+23 °C)
Mengverhouding 2,1:1 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: HARDENER 7531-20
Verdunner Water. Vanwege de verdamping moet de mengverhouding met de vaste stoffen regelmatig met water worden aangepast.
Reinigen Water.
Kleuren Wit.
Verpakkingen Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).