ANTISTAIN AQUA 5300-20

  • Vesiohenteinen
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.

Käsittelyolosuhteet

Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %.

Varastointi

Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 29 g/l
Käyttöaika 8 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 2,1:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: HARDENER 7531-20
Ohenne Vesi. Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Valkoinen.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.