INFRALIT pulverfärger

Pulverlackering står i centrum av vårt starkaste expertisområde. Som ett erkännande av vår kompetens inom detta område, har vi nått positionen som marknadsledare i Norden och vi har en växande närvaro i resten av Europa.

Ett miljövänligt val för lackeringsverkstäder och industrier 

Pulverfärger är ett miljövänligt val för lackeringsverkstäder och yrkesverksamma industrier, de är helt fria från lösningsmedel och kan eliminera VOC-utsläpp. Färgen kan återvinnas och återanvändas vilket hjälper användarna att minimera avfall och att ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten i sina processer.

Vårt kompletta nyanseringssystem för pulverfärger ger ett nästan obegränsat utbud av kulörer. Eftersom vi arbetar nära våra kunder, kan även tajta leveranstider tillgodoses.

Vi har två pulverfärgsfabriker. Fabriken i Rajamäki i Finland är den största och mest moderna i sitt slag i Norden.

Direktiv 2015/863/EC (RoHS)

Teknos INFRALIT pulverfärger är formulerade i enlighet med direktiv 2015/863/EG (RoHS) avseende restriktioner av begränsningar på innehåll av bly, kvicksilver, kadmium, hexavalent krom, polybromat bifenyler (PBB) och polybromat difenyletrar (PBDE), Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i produkter för elektriska och elektroniska industrin.

De enda undantagen är zinkrika pulverfärger (INFRALIT EP 8026-05, INFRALIT EP/PE 8086-05, INFRALIT PE 8316-05 och INFRALIT SI 8009-05), som kan innehålla zinkföroreningar med mer än 0,01 vikt-% av kadmium och/eller mer än 0,1% av vikten av bly.

Watch a video about Teknos Powder Coatings

 

Fråga efter mer information

Ring oss på 0325-61 95 00

Eller skicka en kontaktförfrågan

Teknos utbildningar

Teknos erbjuder både onlineutbildningar i Teknos Sweden e-academy och utbildningar på plats i Tranemo på Teknos Technology Center.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om de utbildningar som Teknos erbjuder, vilka datum de äger rum och hur du anmäler dig.

Läs mer om Teknos utbildningar

 

Lär känna våra INFRALIT pulverfärger

Produkter

Nuvarande pulverfärgsystem

Tidigare P-system