Práškové nátěry INFRALIT

Práškové lakování je jádrem naší nejsilnější odborné oblasti. Jako uznání našich schopností v této oblasti jsme dosáhli vedoucího postavení na trhu v severských zemích a máme rostoucí zastoupení ve zbytku Evropy.

Ekologická volba pro lakovny a průmyslové profesionály

Díky tomu, že práškové nátěry zcela neobsahují rozpouštědla a eliminují emise těkavých organických látek, jsou pro lakovny a průmyslové podniky ekologickou volbou. Lze je regenerovat a recyklovat, což uživatelům pomáhá minimalizovat množství odpadu a dále zvyšovat nákladovou efektivitu jejich procesů.

Náš kompletní systém tónování práškových barev nabízí téměř neomezený výběr barev. Protože působíme v blízkosti našich zákazníků, lze dodržet i napjaté dodací termíny.

Máme dvě továrny na práškové lakování. Továrna Rajamäki ve Finsku je největší a nejmodernější svého druhu v severských zemích.

SMĚRNICE (EU) 2015/863 (RoHS)

Práškové nátěrové hmoty INFRALIT jsou vyrobeny v souladu se směrnicí (EU) 2015/863 (RoHS), pokud jde o omezení obsahu olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu a polybromovaných bifenylů (PBB), polybromovaných difenyletherů (PBDE), bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) ve výrobcích pro elektrotechnický průmysl.


Jedinou výjimkou jsou práškové nátěrové hmoty bohaté na zinek (INFRALIT EP 8026-05, INFRALIT EP/PE 8086-05, INFRALIT PE 8316-05 a INFRALIT SI 8009-05), které mohou obsahovat nečistoty zinku v množství větším než 0,01 % hmotnostních kadmia a/nebo více než 0,1 % hmotnostních olova.

Podívejte se na video o práškových nátěrech Teknos

Výrobky pro práškové lakování

Produkty

Aktuální systémy

Předchozí P-Systémy

Certifikace