INFRALIT pulverlakk

Pulverlakk er det området vi har størst ekspertise på. Som belønning for vår kompetanse på dette området har vi blitt markedsleder i Norden, og vi har et økende nærvær i det øvrige Europa.

Et miljøvennlig valg for lakkeringsverksteder og industrien

Pulverlakk er helt fri for løsemidler, og du unngår utslipp av flyktige organiske sammensetninger (VOC). Pulverlakk er derfor et miljøvennlig valg for lakkeringsverksteder og fagpersoner i industrien. Pulverlakk kan gjenvinnes og resirkuleres, noe som reduserer avfallsmengden og bidrar til mer kostnadseffektive prosesser.

Våre komplette tonesystemer for pulverlakk gir et nesten ubegrenset utvalg av farger. Takket være tett samarbeid med kundene våre, kan vi levere selv på kort varsel.

Vi har to pulverlakkfabrikker. Rajamäki-fabrikken i Finland er den største og mest moderne i sitt slag i Norden.

direktiv 2015/863/EC (RoHS)

Teknos 'INFRALIT pulverlakk er formulert i henhold til direktivet 2015/863/EC (RoHS) med hensyn til innholdsrestriksjoner på bly, kvikksølv, kadmium, hexavalent krom, polybromerte bifenyler (PBB), polybromerte difenyletere (PBDE), bis (bis) 2-etylheksyl) ftalat (DEHP), butylbenzylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) og diisobutylftalat (DIBP) i produkter for elektrisk og elektronisk industri.

De eneste unntakene er sinkrik pulverlakk (INFRALIT EP 8026-05, INFRALIT EP/PE 8086-05, INFRALIT PE 8316-05 and INFRALIT SI 8009-05), som kan inneholde sinkforurensninger på mer enn 0,01 vekt% kadmium og / eller mer enn 0,1 vekt% bly.

Se video om Teknos pulverlakk

Kontakt oss

Vil du ha mer informasjon, kan du kontakte vårt ordrekontor:

teknos@teknos.no

+ 47 31 29 49 00

Be om mer informasjon

Bjørn Ove Sund
Salgssjef Metall
Mobil + 47 90 65 99 77
bjorn.ove.sund@teknos.com