INFRALIT pulverkrāsas

Pulverkrāsošana ir mūsu spēcīgākā kompetences joma. Mūsu prasmes šajā jomā ir apliecinājums tam, ka esam kļuvuši par tirgus līderiem Ziemeļvalstīs un arvien vairāk darbojamies arī pārējā Eiropā.

Videi draudzīga izvēle krāsošanas darbnīcām un rūpniecības profesionāļiem

Tā kā pulverkrāsas pārklājumi pilnībā nesatur šķīdinātājus un novērš gaistošo organisko savienojumu emisijas, tā ir videi draudzīga izvēle krāsotavām un rūpniecisko izstrādājumu profesionāļiem. Tos var pārstrādāt, kas palīdz lietotājiem samazināt atkritumu daudzumu un vēl vairāk uzlabot procesu rentabilitāti.

Mūsu pilnīga pulverkrāsošanas tonēšanas sistēma piedāvā gandrīz neierobežotu krāsu izvēli. Tā kā mēs cieši sadarbojamies ar saviem klientiem, ir iespējams ievērot pat saspringtus piegādes grafikus.

Mums ir divas pulverkrāsošanas rūpnīcas. Rajamäki rūpnīca Somijā ir lielākā un modernākā šāda veida rūpnīca Ziemeļvalstīs.

DIREktīva 2015/863/EC (RoHS)

Teknos INFRALIT pulverkrāsas pārklājumi ir izstrādāti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/863 (RoHS) attiecībā uz svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu (PBB) satura ierobežojumiem, polibromdifenilēteriem (PBDE), bis(2-etilheksil) ftalātu (DEHP), butilbenzilftalātu (BBP), dibutilftalātu (DBP) un diizobutilftalātu (DIBP) elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības ražojumos.

Vienīgais izņēmums ir ar cinku bagāti pulverveida pārklājumi (INFRALIT EP 8026-05, INFRALIT EP/PE 8086-05, INFRALIT PE 8316-05 un INFRALIT SI 8009-05), kas var saturēt cinka piemaisījumus ar vairāk nekā 0,01 % kadmija un/vai vairāk nekā 0,1 % svina pēc svara.

Noskaties video par Teknos Pulverkrāsām

Uzziniet par mūsu INFRALIT pulverkrāsas pārklājumiem

Izstrādājumi

Pārklājumu sistēmas