Prašni premazi

Okolju prijazna izbira

Produkti   Sistemi  Reference

Prašni premazi INFRALIT

Prašni premazi so v središču našega najmočnejšega strokovnega področja. Priznanje naših spretnosti in znanja na tem področju je položaj vodilnega podjetja v nordijskih državah, naša prisotnost v preostalem delu Evrope pa vse bolj narašča.

Prašni premazi so okolju prijazna izbira za industrijske uporabnike, saj ne vsebujejo nobenih topil in lahko zmanjšajo in odpravijo emisije hlapnih organskih spojin. Te premaze je mogoče predelati in reciklirati, zato lahko uporabniki zmanjšajo količino odpadkov in dodatno izboljšajo stroškovno učinkovitost svojih procesov.

Naš celovit sistem za niansiranje prašnih premazov zagotavlja skoraj neomejeno izbiro barv. S tesnim sodelovanjem s strankami pa lahko izpolnimo tudi zelo kratke dobavne roke.

Imamo dve tovarni prašnih premazov. Tovarna v Rajamäkiju na Finskem je največji in najsodobnejši tovrstni obrat v nordijskih državah. Druga tovarna v Sankt Peterburgu v Rusiji proizvaja prašne premaze za nove lokalne trge.

DIREKTIVA 2015/863/EC (RoHS)

Teknos prašni premazi INFRALIT so oblikovani v skladu z Direktivo 2015/863 / ES (RoHS) glede omejitev vsebnosti svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB), polibromiranih difeniletrov (PBDE), bis ( 2-etilheksil) ftalat (DEHP), butil benzil ftalat (BBP), dibutil ftalat (DBP) in diizobutil ftalat (DIBP) v izdelkih za električno in elektronsko industrijo.

Izjema so le s cinkom bogati prašni premazi (INFRALIT EP 8026-05, INFRALIT EP / PE 8086-05, INFRALIT PE 8316-05 in INFRALIT SI 8009-05), ki lahko vsebujejo več kot 0,01 mas. kadmija in / ali več kot 0,1 mas.% svinca.

Potrebujete več informacij?

Milan Bertoncelj
Specialist za kovino

Frosio inšpektor level III

milan.bertoncelj@teknos.com

IMATE VPRAŠANJE?

Spoznajte prašne premaze INFRALIT

Produkti

Sistemi

informacije o proizvodu

INFRALIT prašni premazi

Prenos brošure

Prašni premazi INFRALIT

Imena in etikete

Prenos brošure

Arhitekturni prašni premazi

Prenos brošure

PC kot način zaščite proti koroziji

Prenos brošure

Obnova površine obdelane s prašnimi premazi

Navodila za obnovo in vzdrževanje površine obdelane s prašnimi premazi.

Prenos brošure

Navodila za shranjevanje in ravnanje z INFRALIT PRAŠNIMI PREMAZI

 Prenos brošure

barve in premazi za OHRANJANJE HIGIENE

PRENOS BROŠURE

NAVODILA ZA VARNO RAVNANJE S PRAŠNIMI PREMAZI

8. izdaja navodil izdanih s strani organizacije CEPE 

PRENOS BROŠURE

Naročite se na " Painting News"

Ali vas zanimajo industrijske barve? Naročite se na naše novice.

Naročite se na novice Painting News

VPRAŠAJTE NAS!Podjetje Končni kupec


Spletna stran podjetja:

*Mesto
*Država
*Kaj vas zanima? Napišite nam:

Da, želim prejemati Teknos novice.


*Označuje obvezno polje

Ko pošljete svoje podatke za stik, se strinjate s Teknosovo izjavo o zasebnosti. Vaše osebne podatke bo uporabil samo Teknos in jih ne bo delil s tretjimi osebami.