INFRALIT PRAŠKASTI PREMAZI

Praškasti premazi središte su našeg poslovanja i najjače područje naše stručnosti. Kao priznanje našim vještinama u ovom području, uspeli smo se na poziciju tržišnog lidera u nordijskim zemljama i sve smo prisutniji u ostatku Europe.

Ekološki prihvatljiv izbor za lakirnice i stručnjake u industriji

Budući da su u potpunosti bez otapala i ne ispuštaju hlapljive organske spojeve, praškasti premazi ekološki su izbor za lakirnice i stručnjake u industriji. Mogu se obnoviti i reciklirati što pomaže korisnicima da minimiziraju otpad i dodatno poboljšaju troškovnu učinkovitost svojih procesa.

Naš cjeloviti sustav nijansiranja praškastih premaza nudi gotovo neograničen izbor boja. Kako poslujemo blizu svojih kupaca, mogu se ispoštovati čak i najstroži rokovi isporuke.

Imamo dvije tvornice praškastih premaza. Tvornica Rajamäki u Finskoj najveća je i najmodernija ove vrste u nordijskim zemljama.

DIREKTIVA 2015/863/EC (RoHS)

Teknosovi INFRALIT praškasti premazi formulirani su u skladu s Direktivom 2015/863/EZ (RoHS) s obzirom na ograničenja sadržaja olova, žive, kadmija, šestovalentnog kroma, polibromiranih bifenila (PBB), polibromiranih difeniletera (PBDE), bis ( 2-etilheksil) ftalat (DEHP), butil benzil ftalat (BBP), dibutil ftalat (DBP) i diizobutil ftalat (DIBP) u proizvodima za električnu i elektroničku industriju.

Jedina iznimka su praškasti premazi bogati cinkom (INFRALIT EP 8026-05, INFRALIT EP/PE 8086-05, INFRALIT PE 8316-05 i INFRALIT SI 8009-05), koji mogu sadržavati nečistoće cinka veće od 0,01% masenog udjela kadmija i/ili više od 0,1% masenog udjela olova.

Pogledajte video o Teknos prašKASTim premazima

Igor Miloš
Specijalist za metal / FROSIO Inspektor

mobitel:+385 99 497 6703

igor.milos@teknos.com