INFRALIT jauhemaalit

Jauhemaalit ovat erikoisalaamme. Esimerkkinä asiantuntijuudestamme tällä alueella on saavuttamamme markkinajohtajan aseman Pohjoismaissa ja kasvava toiminta muualla Euroopassa.

Jauhemaalimme eivät sisällä lainkaan liuottimia, joten ne auttavat vähentämään VOC-päästöjä ja ovat näin ollen ympäristöystävällinen valinta maalaamoille ja teollisuuden ammattilaisille. Ohiruiskutettu jauhemaali voidaan kerätä talteen ja se voidaan kierrättää, mikä auttaa käyttäjää vähentämään jätteen määrä ja lisäämään prosessien kustannustehokkuutta.

Laaja sävytysjärjestelmämme mahdollistaa lähes rajattomat värivaihtoehdot. Koska toimimme lähellä asiakkaitamme, pystymme toimittamaan tuotteen myös lyhyellä varoitusajalla.

Suomessa sijaitseva Teknoksen Rajamäen jauhemaalitehdas on Pohjoismaiden suurin ja nykyaikaisin.

EU-DIREKTIIVI 2015/863/EC (RoHS)

Teknos Oy:n valmistamat INFRALIT-jauhemaalit täyttävät EU-direktiivin 2015/863/EC (RoHS) mukaiset rajoitukset koskien lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoista kromin, bromattujen bifenyylien (PBB), bromattujen difenyylieetterien (PBDE), bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), butyylibentsyyliftalaatin (BBP), dibutyyliftalaatin (DBP) tai di-isobutyyliftalaatin (DIBP) pitoisuuksia sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteissa.

Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin ns. sinkkirikkaat jauhemaalit (INFRALIT EP 8026-05, INFRALIT EP/PE 8086-05, INFRALIT PE 8316-05 ja INFRALIT SI 8009-05), jotka saattavat sisältää sinkin epäpuhtautena kadmiumia yli 0,01 paino-% ja/tai lyijyä yli 0,1 paino-%.

Kysy lisää

Harry Kouri
Tekninen myyntipäällikkö
puh. +358 950 609 249
etunimi.sukunimi[@]teknos.com

Tai jätä yhteydenottopyyntö