Speciální nátěry
Povlaky, které jsou navrženy a vyrobeny pro velmi specifické a často mimořádně náročné účely.