Pulvermålning av tunga stycken har blivit vanligare

Bara för några år sedan var det rätt ovanligt att pulvermåla stora och tunga stålstycken. För att pulverfärgens bindeämne och härdare ska härda krävs en förhöjd temperatur och stora stycken kräver både stora ugnar och extra lång tid i ugnen. Miljövänlighet, kortare processtid, ökad kapacitet, trivsammare arbetsmiljö samt utomordentlig ytkvalitet och korrosionsskydd är orsaker till varför man ändå vill investera i pulvermålning.

Pulverfärg är ett fast bikomponentämne. Bikomponentreaktionen sker i förhöjd temperatur (140–200ºC). Pulverfärgens bindeämne och härdare härdar när styckets yttemperatur stiger och färgskiktets egenskaper, till exempel nyans, glans, mekanisk hållbarhet, UV- och kemikaliehållbarhet samt eventuell strukturyta bildas. Pulvermålning sker elektrostatiskt och ytorna som målas ska vara ledande och jordade.

Noll VOC-utsläpp

Pintakäsittely Rimpioja Oy i Kelviå har specialiserat sig på våt- och pulvermålning av styckegods och tung materiel samt brandskyddsmålning av bärande stålkonstruktioner. Familjeföretaget, som grundades 1982, började använda pulverfärg för fyra år sedan.

Ruukki Terminator

I Rimpiojas måleri är hanteringen av stora stycken inget problem. Målning av tunga materiel är spjutspetsen i företagets specialkompetens. Massiva timmerbalkar, som kan vara cirka tre meter höga, 2,5 meter breda och väga upp till 250 kg per styck, flyttas behändigt från förbehandlingen, via pulvermålningen, till ugnen.

”En sparre bär cirka 800 kg och i ugnen ryms tre sparrar med balkar åt gången”,berättar Veli-Matti Rimpioja som ansvarar för pulvermålningen. ”Noll VOC-utsläpp och kort genomloppstid är klara fördelar med pulvermålning jämfört med våtmålning. Vi pulvermålar allt som kan pulvermålas", tillägger Veli-Matti.

”Även snabba leveranser är viktiga för oss. Från Teknos får vi de nyanser som vi behöver för RAL och Rautaruukki direkt från hyllan”, tillägger VD Hannu Rimpioja.

Finlands största ugn

Best-Hall, som grundades 1975, tillverkar PVC-täckta stålgallerhallar. För cirka två år sedan övergick Best-Hall från systemet med enskiktsepoxi till pulvermålning. De blästrade stålgallren flyttas till en transportör, som tar dem till målningsskåpet. Efter pulvermålningen placeras styckena i en ugn där temperaturen är 190ºC i 50 minuter, därefter får de svalna i cirka 15 minuter och är efter det genast klara att paketeras.

Best-Hall

”Miljötrycket var en starkt bidragande orsak till övergången till pulvermålning, eftersom mycket färg går åt. Tidigare gick halva arbetsdagen åt till paketering av de stycken som hade målats dagen innan. Tack vare pulvermålningen är hela processen nu betydligt snabbare”, säger produktionschef Kari Herronen.

Best-Halls investering i pulvermålning på cirka 1,5 miljoner euro har visat sig vara lönsam. Många kunder till och med kräver att deras produkter ska målas med pulverfärger.

”Kvaliteten och de pålitliga leveranserna har varit avgörande i valet av färgleverantör", konstaterar Best-Hall Ab:s VD Leif Fagernäs.

Best-Halls ugn i anslutning till pulvermåleriet hör till de största i Norden och stycken som väger ända upp till tusen kg kan pulvermålas i den. Ugnens utsida känns sval trots att temperaturen inne i den är cirka 200ºC. Tre luftridåer hindrar kall luft från att strömma in i ugnen när produkterna tas ut för att svalna. På vintern kan man dra nytta av ugnens värme bl.a. i uppvärmningen av byggnader.

Även invecklade konstruktioner

Relicomp Oy:s fabrik i Kurikka, som har specialiserat sig på tunnplåtsteknik, är skinande ny. Den renovering som inleddes våren 2014 blev klar i augusti och fabriken firade öppningen i slutet av oktober.

På Relicomps fabrik tillverkas såväl enskilda exemplar som stora serieproduktioner. Upphängning och ytbehandling av stycken av olika modeller och storlekar förutsätter kreativt tänkande och problemlösningsförmåga. Storleken på de stycken som målas på Relicomps fabrik varierar från några centimeter stora delar av tunnplåt till tunga hytter för truckar och skogsmaskiners bränsletankar.

”Tanken till en skogsmaskin är svår att tillverka, och den kan till exempel inte tvättas genom nedsänkning. Pulvermålning lämpar sig mycket bra för ytbehandling av tankar", säger arbetsledare Jarkko Kulmala.

Relicomp använder en miljövänlig fosfatfri förbehandling som förbättrar färgens vidhäftning och korrosionsbeständighet samt fungerar med en mycket kort kontakttid.

Som enda företag i Finland använder Relicomp Oy även en avancerad successiv skivformningsteknik. Successiv skivformning eller s.k. formfri formning används främst för tillverkning av prototyper och små serier. Genom skivformning kan olika former skapas snabbt och kostnadseffektivt.

Pulverlackering är en snabb, effektiv och ekonomisk ytbehandlingsmetod.

Massiva stålstycken

Med över 50 års erfarenhet har SKS Toijala Works Oy tillverkat stålramar och bommar till maskiner. 

SKS

SKS Toijala Works Oy tillverkar stålstommar och -bommar för maskiner med 50 års erfarenhet. Bommarnas alla arbetsskeden – svetsning, maskinell bearbetning, ytbehandling, montering och testning – utförs i samma verkstad genom den s.k. ”flow line”-principen. Verkstaden har en lyftkapacitet på ända upp till 75 ton.

”Skogsmaskinernas bommar förbehandlas med järnfosfat och ytan målas med pulverfärg. Bommarna väger högst 400–500 kg. För upphängning av dem använder vi krokar som vi själva har tillverkat, som inte lämnar några märken",berättar arbetsledare Mikko Eloranta.

De allra största maskinernas stålkonstruktioner, till exempel lastaren TW LogStacker, våtmålas med Teknos polyuretanfärger med hög torrsubstans TEKNODUR COMBI 3430 och TEKNODUR COMBI 3560. Lastarens lyftkapacitet är 16–30 ton och lyfthöjd nio meter.

Kort genomloppstid

På MSK Cabins fabrik tillverkas som bäst över 50 individuella säkerhetshytter för traktorer per dag.

”Vi har 5–6 olika basmodeller utifrån vilka vi på monteringslinjen tillverkar och utrustar säkerhetshytter enligt kundernas önskemål. På monteringslinjen transporteras de numrerade hytterna i rätt ordning längs den automatiska transportören från ett monteringsställe till följande", berättar avdelningsingenjör Jarmo Esala.

MSK

Före monteringen förbehandlas de cirka 300 kg tunga svetsade hytterna på en fyrfasig tvättlinje som omfattar en tvåfastvätt, aktivering, zinkfosfatbehandling och sköljning. Behandlingen ger metallytan ett tunt, korrosionshämmande och färgvidhäftningsfrämjande zinkfosfatskikt.

Företaget, som ligger i Ylihärmä, har redan över 60 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av styrhytter. Övergången från Teknos våtfärger till INFRALIT-pulverfärgerna byggde på ett förtroendefullt och långsiktigt samarbete med färgtillverkaren som har pågått i flera decennier.

”Vi vill uppfylla kundernas höga kvalitetskrav, därför införde vi INFRALIT-pulverfärgerna genast från början”, säger arbetsledare Risto Kortelainen.

Tack vare den korta genomflödestiden lämpar sig pulvermålning utomordentligt väl för MSK Cabins flexibla och innovativa produktionsprocess.

Den användarvänliga pulverfärgen

Det är behagligt att arbeta i ett pulvermåleri eftersom pulverfärgerna är helt fria från lösningsmedel och inte innehåller organiska föreningar som avdunstar (VOC). Utrustningen och kläderna kan lätt rengöras med tryckluftspruta. Dessutom kan pulverfärger återvinnas mycket effektivt och pulverfärgsavfall kan eldas som energi. Pulvermålning är en snabb, effektiv och ekonomisk ytbehandlingsmetod.

 

Pulverfärg är ett fast bikomponentämne. Bikomponentreaktionen sker i förhöjd temperatur (140–200ºC). Pulverfärgens bindeämne och härdare härdar när styckets yttemperatur stiger och färgskiktets egenskaper, till exempel nyans, glans, mekanisk hållbarhet, UV- och kemikaliehållbarhet samt eventuell strukturyta bildas. Pulvermålning sker elektrostatiskt och ytorna som målas ska vara ledande och jordade.

Vill du veta mer?

Marcus Leppämäki
Säljare Industri Pulverfärg
marcus.leppamaki[@]teknos.com

Kontakta oss

Broschyrer och flyers om pulverfärg

Läs och ladda ner

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS