Wehocoat – den bästa ytbehandlingsmetoden på marknaden för svetsskarvar

Svetsskarvar är inte längre den svaga punkten på olje- och gasrör. Wehocoat, en metod som Uponor och Borealis utvecklat för ytbehandling av svetsskarvar, överstiger klart de krav som alla nuvarande standarder kräver.

Solen i Kuwait gassar från en molnfri himmel och temperaturen i öknen stiger till över +40 grader. I Gasum, Mäntsälä visar sig solen endast några timmar vid horisonten och temperaturen kan sjunka ner till nära -30 grader.

Den ytbehandlingsrobot som ytbelägger svetsskarvar på olje- och gasrör arbetar pålitligt, håller en jämn kvalitet och är noggrant effektiv i extrema förhållanden som ovanstående.

Den överlägset bästa metoden på marknaden

Prototypen för den första ytbehandlingssroboten blev klar för åtta år sedan. Som ett resultat av flera års lång produktutveckling tillkom marknadens överlägset bästa system för ytbehandlingar av svetsskarvar. Wehocoat-metoden, som utvecklats av Uponor och Borealis, överstiger klart de krav som ISO 21809-3-standarden kräver för ytbehandlingar till svetsskarvar på olje- och gasrör.

Wehocoat machine”Initiativet till att utveckla en ny metod för ytbehandling av svetsskarvar och byggandet av en ny anordning kom från vår råvaruleverantör Borealis. Vid ytbehandling av rör på fabrik har man redan i åratal använt ett treskiktssystem baserat på polyolefin. Vårt gemensamma mål var att utveckla en fullständig metod för ytbehandlingar av svetsskarvar, som skulle motsvara ytbehandlingen på fabrik,” säger projektchef Patrick Jansson på Uponor.

Korrosionsskyddet och nötbeständigheten hos de traditionella metoderna, som tejpning, krympplast och färgprodukter som bres ut med rulle eller sprutmålas var inte ens i närheten av den nivån vi önskade. Målet var att nå minst ISO 21809-1, det vill säga den standard som krävs för ytbehandling av rör i fabriksförhållanden, även på fältet. Resultatet blev emellertid bättre än väntat. Testresultaten talar för det ovan nämnda.

Wehocoat, systemet för ytbehandling av svetsskarvar, är detsamma som i själva stålrören. Med Wehocoat-metoden får man en homogen yta på stålröret, som är pålitlig på hela rörnätets längd och förlänger rörens livslängd. Svetsskarvar är inte längre de svaga punkterna på ett rörnät,” säger Jansson.

Teknos skräddarsydda specialepoxipulver

Teknos är en samarbetspartner till Borealis sedan länge.

”Borealis bad oss att utveckla specialepoxi, som fungerar tillsammans med reaktivt polyolefin med en reaktionshastighet som passar Wehocoat-processen. Tack vare god planering och tester nåddes målet och Leif Leiden från Borealis fick se sin vision om en fullständig metod för ytebehandlingar av svetsskarvar bli verklighet,” säger Antti Kousa, Key Account R&D Manager hos Teknos.

”Pulverfärgen INFRALIT EP 8064 är s.k. fusion-bonded epoxy (FBE), och det korrosionsskydd i färgskiktet som det bildar, den nötningsbeständighet, slagtålighet samt elasticitet som det besitter är utmärkta,” säger Antti.

Det unika med metoden är att ytbehandlingsroboten endast värmer ytan på det blästrade röret. När ytan på röret har värmts till +140 grader, sprutar roboten pulverfärg och värmer därefter ytan till +190 grader, varvid den upplösta pulverfärgen förnätas. I det andra skedet av processen brer roboten ut Borcoat ME 3000FC polyetenbeläggning på det pulvermålade området utan att skada den ursprungliga ytbehandlingen. En svetsskarv tar endast cirka 20 minuter.

Wehocoat, som företräder den absoluta toppen i branschen, har väckt stort intresse bland entreprenörer. För ytterligare information om Wehocoat-metoden vänligen kontakta projektchef Patrick Jansson, Patrick.Jansson@uponor.com

 

Wehocoat – BorcoatTM -metoden för beläggning av svetsskarvarn

Fabrikstillverkad
Treskiktssystem

Ytplast polyeten eller polypropen + adhesionsplast
Epoxi, FBE
Stålrör

Svetsskarv
Tvåskiktssystem

1. Svetsfog
2. Stålrör
3. Epoxibeläggning, FBE (målad på fabrik)
4. Ytplast + adhesionsplast (belagd på fabrik) 
5. Teknos INFRALIT EP 8064 specialepoxipulver, min 100 µm
6. Borcoat ME 3000FC polyetenbeläggning, min 3 mm

A = Från överlappsområdet ett avstånd på min 10 mm till det avfasade området

 

Standard ISO 21809 Petroleum och naturgas industri – Utvändig målning, nedgrävd eller nedsänkta pipelines
Part 1: Polyolefin (3-skikt PE och 3-skikt PP)
Part 2: Epoxi fusionsbunden beläggning 
Part 3: Skarvbeläggning utförd I fält

 

Beläggningen på en svetsskarv är de som finns vid svetsfogen på sammansvetsade stålrör.

Uponor är en av världens ledande leverantörer av system för bygg- och miljöteknik. 
www.uponor.fi

Borealis är ledande tillverkare av polyolefiner och baskemikalier. 
www.borealisgroup.com

Det kuwaitiska oljebolaget KOC ansvarar för sökande av olja och naturgas, för borrning och produktion samt för funktionaliteten hos ett 2 000 kilometer långt stålrörsnätverk i Kuwait.

Gasum importerar naturgas till Finland och förädlar biogas samt överför och levererar den för energiproduktion, industrin, hushåll och land- och sjötrafik. Gasledningen Mäntsälä-Sjundeå var det storsa genombrottsprojektet för Wehocoats metod för beläggning av svetsskarvar, där man med den nya metoden framgångsrikt belade över 1 500 svetsskarvar.

För mer information

Allan Bonde Jensen
Business Development Manager, Energy

STÄLL EN FRÅGA

 

Ytbehandlingar för rör

Ladda ner broschyr

Teknos lösningar för olje- och gasindustrin

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS