Doskonałe wyniki uzyskiwane z wykorzystaniem systemu nakładania powłok styków montażowych Wehocoat

Styki montażowe przestają być najsłabszymi ogniwami ropo- i gazociągów. System nakładania powłok styków montażowych Wehocoat spełnia z naddatkiem wymagania stawiane przez wszystkie obecnie obowiązujące normy.

Kuwait Oil Company (KOC) (Kuwejt) — słońce praży niemiłosiernie, niebo jest całkowicie bezchmurne, a temperatura na pustyni przekracza +40 stopni Celsjusza.

Gasum (Finlandia) — w zimie słońce wyłania się znad linii horyzontu tylko na kilka godzin, a temperatura spada nawet do -30 stopni Celsjusza.

Zaprojektowane pod kątem nakładania powłok styków montażowych ropo- i gazociągów urządzenie Wehocoat wykonuje stawiane przed nim zadania w sposób niezawodny i skuteczny oraz z zachowaniem jednolitego poziomu jakości niezależnie od warunków klimatycznych.

Bez dwóch zdań najlepszy system na rynku

Prototyp pierwszego urządzenia Wehocoat został skonstruowany osiem lat temu. Kolejne lata poświęcone na prace badawcze i rozwojowe pozwoliły opracować najlepszy system do nakładania powłok styków montażowych. To wspólne dziecko firm Uponor i Borealis spełnia z naddatkiem wymagania określone dla powłok styków montażowych w normie ISO 21809-3.

Wehocoat machinePomysł zbudowania nowej maszyny i opracowanie nowego systemu nakładania powłok styków montażowych wyszedł od naszego dostawcy surowców, firmy Borealis. Przez lata na rury w warunkach fabrycznych nakładane były 3-warstwowe powłoki poliolefinowe, które charakteryzowały się doskonałymi parametrami w zakresie krycia. Naszym wspólnym celem było opracowanie prostego systemu nakładania powłok styków montażowych, który byłby maksymalnie zbliżony do systemu wykorzystywanego w warunkach fabrycznych" — mówi Patrick Jansson, kierownik projektu w Uponor.

Tradycyjne technologie takie jak spojenia, termokurczliwe tworzywa sztuczne czy farby antykorozyjne nakładane za pomocą wałka lub pędzla w ogóle nie są w stanie zapewnić pożądanego poziomu ochrony antykorozyjnej czy też odporności na ścieranie. Celem realizowanych prac było spełnienie wymogów dotyczących powłok określonych w normie ISO 21809-1 także w przypadku nakładania powłok w warunkach terenowych. Uzyskane rezultaty były lepsze niż się spodziewano. Wyniki badań mówią tutaj same za siebie

Właściwości powłok uzyskiwanych z wykorzystaniem systemu Wehocoat do nakładania powłok styków montażowych są zbliżone do właściwości powłok uzyskiwanych w warunkach fabrycznych. System ten pozwala na nałożenie ciągłej warstwy zapewniającej wysoki poziom ochrony na całej długości rurociągu. W ten sposób można wydłużyć okres eksploatacji całego systemu. Styki montażowe przestają być słabym punktem rurociągu "— stwierdza Patrick Jansson.

Nakładane termicznie proszkowe powłoki epoksydowe Teknos

Teknos jest od wielu lat partnerem firmy Borealis.

Firma Borealis zwróciła się do nas z prośbą o opracowanie specjalnej powłoki epoksydowej, którą można by stosować razem z reaktywną poliolefinową warstwą nawierzchniową i która zapewniałaby odpowiednią szybkość reakcji w przypadku stosowania w ramach procesu Wehocoat. Cel ten udało się osiągnąć dzięki doskonałej realizacji procesów planowania i testów. W ten sposób przedstawiona przez Leifa Leidena z firmy Borealis wizja idealnego systemu do nakładania powłok styków montażowych stała się rzeczywistością" — wspomina Antti Kousa, zatrudniony w Teknos na stanowisku kierownika ds. prac badawczo-rozwojowych realizowanych na rzecz kluczowych klientów.

Nakładana i utwardzana termicznie proszkowa powłoka epoksydowa INFRALIT EP 8064 tworzy warstwę farby zapewniającą doskonałą ochronę przed korozją, dobrą odporność na ścieranie i uderzenia, a także elastyczność — wyjaśnia Antti Kousa.

To, co wyróżnia cały system, to fakt, że urządzenie ogrzewa tylko wierzchnią warstwę stalowej rury oczyszczonej z wykorzystaniem procesu obróbki strumieniowo-ściernej. Po jej ogrzaniu do temperatury +140ºC ma miejsce nakładanie farby proszkowej. Utwardzanie stopionego proszku ma miejsce po ogrzaniu wierzchniej warstwy do temperatury +190ºC. Drugi etap procesu polega na nałożeniu przez urządzenie na powierzchni pokrytej farbą proszkową polietylenowej warstwy nawierzchniowej Borcoat ME3000FC bez uszkadzania pierwotnej powłoki. Praca na jednym styku trwa zaledwie 20 minut.

Supernowoczesny system Wehocoat wzbudził ogromne zainteresowanie wśród wykonawców. Więcej informacji na temat systemu nakładania powłok styków montażowych Wehocoat można uzyskać u kierownika projektu Patricka Janssona (Patrick.Jansson(at)uponor.com)

 

Wspólny projekt Wehocoat–BorcoatTM

System 3-warstwowy (nakładany w warunkach fabrycznych)

Warstwa nawierzchniowa + substancja klejąca

Nakładana termicznie powłoka epoksydowa

Rura stalowa

 

System 2-warstwowy (nakładany w warunkach polowych)

  1. Spawany styk rury
  2. Rura stalowa
  3. Tradycyjna powłoka stopiona wiązaniem epoksydowym (FBE)
  4. Tradycyjna substancja klejąca i warstwa nawierzchniowa
  5. Farba proszkowa INFRALIT EP 8064 FBE, min. 100 µm
  6. Warstwa nawierzchniowa Borcoat ME 3000FC (PE), min. 3 mm

A = odległość zachodzenia: min. 10 mm poza ściętą ukośnie powierzchnię

 

Norma ISO 21809 Przemysł naftowy i gazowniczy — Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych 
Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)
Część 2: Nakładane termicznie powłoki epoksydowe
Część 3: Powłoki styków montażowych

 

Powłoka nakładana na powierzchni spawanej, która łączy ze sobą dwie rury stalowe, jest zwana powłoką styku montażowego.

Uponor to czołowy międzynarodowy dostawca systemów instalacji wodociągowych i systemów ogrzewania stosowanych w budynkach mieszkalnych i handlowych powstających w Europie i Ameryce Północnej. 
www.uponor.fi

Borealis to czołowy dostawca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie poliolefin i podstawowych chemikaliów. 
www.borealisgroup.com

Kuwait Oil Company (KOC) prowadzi działalność poszukiwawczą, wiertniczą i produkcyjną w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, a także odpowiada za kuwejcką sieć stalowych rurociągów o łącznej długości ponad 2000 km.

Gasum to fiński ekspert w dziedzinie gazu ziemnego. Spółka zajmuje się importem gazu ziemnego do Finlandii i wzbogacaniem biogazu, a dodatkowo przesyłem tych paliw i ich dostarczaniem do podmiotów zajmujących się produkcją energii, zakładów przemysłowych oraz gospodarstw domowych, a także na potrzeby transportu lądowego i morskiego. Gazociąg Mäntsälä–Siuntio stanowił przełomowy projekt, w ramach którego na ponad 1500 styków montażowych nałożono powłoki z wykorzystaniem systemu Wehocoat.