Pulverfärger

Ett miljövänligt val för lackeringsverkstäder och industrier

 

 

INFRALIT pulverfärger

Pulverlackering står i centrum av vårt starkaste expertisområde. Som ett erkännande av vår kompetens inom detta område, har vi nått positionen som marknadsledare i Norden och vi har en växande närvaro i resten av Europa.

Pulverfärger är ett miljövänligt val för lackeringsverkstäder och yrkesverksamma industrier, de är helt fria från lösningsmedel och kan eliminera VOC-utsläpp. Färgen kan återvinnas och återanvändas vilket hjälper användarna att minimera avfall och att ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten i sina processer.

Vårt kompletta nyanseringssystem för pulverfärger ger ett nästan obegränsat utbud av kulörer. Eftersom vi arbetar nära våra kunder, kan även tajta leveranstider tillgodoses.

Vi har två pulverfärgsfabriker. Fabriken i Rajamäki i Finland är den största och mest moderna i sitt slag i Norden. Den andra ligger i S: t Petersburg i Ryssland och tillverkar pulverfärg för de växande lokala marknaderna. 

 

Direktiv 2011/65/EC (RoHS)

Teknos INFRALIT pulverfärger är formulerade i enlighet med direktiv 2011/65/EG (RoHS) avseende restriktioner av begränsningar på innehåll av bly, kvicksilver, kadmium, hexavalent krom, polybromat bifenyler (PBB) och polybromat difenyletrar (PBDE) i produkter för elektriska och elektroniska industrin.

De enda undantagen är zinkrika pulverfärger (INFRALIT EP 8026-05 och INFRALIT PE 8316-05), som kan innehålla zinkföroreningar med mer än 0,01 vikt-% av kadmium och/eller mer än 0,1% av vikten av bly.

Teknos Utbildningar

Utbildningsdatum HT-2018

Arbete med särskilda allergiframkallande produkter (härdplast)

  • Nya datum till VT

Färg- och ytbehandlingskurs

  • Nya datum till VT

Polyureakurs

  • Nya datum till VT

För mer info och för intresseanmälan:

Kontakta Claes Nord:
Tel: 0325-61 95 81
claes.nord@teknos.se

Lär känna våra INFRALIT pulverfärger

Produkter

Färgsystem

INFRALIT pulverfärger

Namn och etiketter

Ladda ner broschyr

Pulverfärger för konsumenter

Ladda ner broschyr

PC som metod för korrosionsskydd

Ladda ner broschyr