INFRALIT pulverfärger

Pulverlackering står i centrum av vårt starkaste expertisområde. Som ett erkännande av vår kompetens inom detta område, har vi nått positionen som marknadsledare i Norden och vi har en växande närvaro i resten av Europa.

Ett miljövänligt val för lackeringsverkstäder och industrier 

Pulverfärger är ett miljövänligt val för lackeringsverkstäder och yrkesverksamma industrier, de är helt fria från lösningsmedel och kan eliminera VOC-utsläpp. Färgen kan återvinnas och återanvändas vilket hjälper användarna att minimera avfall och att ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten i sina processer.

Vårt kompletta nyanseringssystem för pulverfärger ger ett nästan obegränsat utbud av kulörer. Eftersom vi arbetar nära våra kunder, kan även tajta leveranstider tillgodoses.

Vi har två pulverfärgsfabriker. Fabriken i Rajamäki i Finland är den största och mest moderna i sitt slag i Norden. Den andra ligger i S: t Petersburg i Ryssland och tillverkar pulverfärg för de växande lokala marknaderna. 

Direktiv 2015/863/EC (RoHS)

Teknos INFRALIT pulverfärger är formulerade i enlighet med direktiv 2015/863/EG (RoHS) avseende restriktioner av begränsningar på innehåll av bly, kvicksilver, kadmium, hexavalent krom, polybromat bifenyler (PBB) och polybromat difenyletrar (PBDE), Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i produkter för elektriska och elektroniska industrin.

De enda undantagen är zinkrika pulverfärger (INFRALIT EP 8026-05, INFRALIT EP/PE 8086-05, INFRALIT PE 8316-05 och INFRALIT SI 8009-05), som kan innehålla zinkföroreningar med mer än 0,01 vikt-% av kadmium och/eller mer än 0,1% av vikten av bly.

Watch a video about Teknos Powder Coatings

 

Fråga efter mer infromation

Ring oss på 0325-61 95 00

Eller skicka en kontaktförfrågan

Teknos Utbildningar

Utbildningsdatum VT-2020

Arbete med särskilda allergiframkallande produkter (härdplast)

  • 25 februari, halvdag
  • 24 mars, halvdag
  • 28 april, halvdag
  • 12 maj, halvdag
  • 16 juni, halvdag

Färg- och ytbehandlingskurs

  • 25-26 mars, två dagar
  • 13-14 maj, två dagar

Polyureakurs

  • På begäran, kontakta Claes Nord

Brandskyddsutbildning

  • På begäran, kontakta Claes Nord

För mer info och för intresseanmälan:

Kontakta Claes Nord:
Tel: 0325-61 95 81
claes.nord@teknos.se

Lär känna våra INFRALIT pulverfärger

Produkter

Nuvarande pulverfärgsystem

Tidigare P-system