EPINOX 22

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, zawierająca aktywny pigment antykorozyjny - fosforan cynku.

Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, aluminiowych, cynkowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej.

Farba może być nakładana na gorzej przygotowane podłoża. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk) dopuszcza się okresowy kontakt powłoki z wodą (np. deszcz). Farba może być stosowana w temperaturach do -10°C. Powłoka z półpołyskiem, elastyczna, twarda. Powłoka odporna na działanie czynników atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Pod wpływem promieniowania słonecznego odcień powłoki może ulec zmianie.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 62 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1150 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 350 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:20 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Połysk Półpołysk
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1,5 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 4 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Nie jest wymagane. W razie konieczności (np. zgęstnienie wyrobu) użyć TEKNOSOLV 564
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564