EPINOX 22

  • Corrossie beschermend
  • Slijtvastheid
  • 2K, 2-component
  • Oplosmiddelhoudend
  • Grondverf

Voorbereiding van het oppervlak

De oppervlakken worden als volgt voorbereid volgens de verschillende materialen: STALEN OPPERVLAKKEN: Aanvullende instructieve informatie voor de voorbereiding van het oppervlak vindt u in de normen EN ISO 12944-4 en ISO 8501-2.

Applicatie

Houd rekening met de houdbaarheid van het mengsel wanneer u de hoeveelheid die per keer gemengd moet worden schat. Voor het aanbrengen worden de basis en de verharder in de juiste verhouding gemengd. Roer grondig tot op de bodem van het vat. Machinaal mengen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld met een langzaam draaiende boormachine uitgerust met een mixer. Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen. Spuitmond 0,017 - 0,023".

Applicatie voorwaarden

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Op een koele plaats en in goed gesloten containers bewaren.
Totale massa van vaste stoffen circa 1150 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 350 g/l
Verwerkingstijd 3 h (+23 °C)
Mengverhouding 100:20 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Glans Zijdeglans
Praktisch rendement De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.
Verdunner
Reinigen
Kleuren
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).