EPINOX 22

  • Korrosioonikindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine

Pinna eeltöötlus

Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: TERASPINNAD: Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Pealekandmine

Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Soovitatakse vispelsegistit, nt. vispliga varustatud aeglaste pööretega drelli. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi. Kanna pinnale pintsli või airless-pihustiga. 0,017 - 0,023".

Pealekandmistingimused

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Tahke aine kogumass ca 1150 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 350 g/l
Segu kasutusaeg 3 h (+23 °C)
Segamissuhe 100:20 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Läige Poolläikiv
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.
Lahusti
Töövahendite puhastamine
Toonid
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.