EPINOX 22

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning

Forbehandling

Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Ta hensyn til blandingens potlife, ved beregning av mengden som skal blandes på én gang. Før malingen påføres, blandes base og herder i korrekt forhold. Rør grundig ned til bunnen av beholderen. Til blanding anbefales en langsomroterende drill med mikser. Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. Dysestørrelse 0,017 - 0,023".

Påføringsforhold

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 1150 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 350 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:20 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Glans Halvblank
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tynner
Rengjøring
Farger
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.