EPINOX 22

  • Korroosionkestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali

Pinnan esikäsittely

Ennen pinnan puhdistamista on suositeltavaa pestä se veden ja OLICLEAN 123:n seoksella ja huuhdella sitten puhtaalla vedellä. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: TERÄSPINNAT: Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Käsittelyohje

Kerralla sekoitettavaa määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen käyttöaika. Muoviosa ja kovete sekoitetaan keskenään oikeassa sekoitussuhteessa ennen levitystä huolellisesti astian pohjaa myöten. Sekoituksessa suositellaan käytettäväksi hidaskierroksista, sekoittimella varustettua porakonetta. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Levitetään ilmattomalla ruiskulla tai siveltimellä. Ilmaton ruiskutusparametri: Suutinkoko 0,017 - 0,023". Paine Kohteesta ja rakenteesta riippuen voidaan levittää myös muihin kalvonpaksuuksiin. Muutos kalvonpaksuudessa vaikuttaa mm. kuivan pinnoitteen painoon, kuivumisaikoihin ja päällemaalausväliaikoihin.

Käsittelyolosuhteet

Riittävä tuuletus on suositeltavaa tuotteen levityksen ja kuivumisen aikana.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.
Kiintoainepitoisuus n. 1150 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 350 g/l
Käyttöaika 3 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:20 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Kiilto Puolikiiltävä
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Ohenne
Välineiden pesu
Värisävyt
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.