EPINOX 22

  • Korrosion beskyttende
  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding

Forbehandling

Inden rengøring af overfladen anbefales det at vaske den med vand tilsat OILCLEAN 123 og efterfølgende skylle med rent vand. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles som følger: STÅLOVERFLADER: Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Tag hensyn til blandingens potlife, når mængden, som skal blandes på en gang, beregnes. Inden påføring blandes base og hærder i det rette forhold. Rør omhyggeligt ned til bunden af beholderen. Det anbefales at maskinblande fx med en langsomt roterende boremaskine forsynet med en mixer. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Dysestørrelse 0,017 - 0,023".

Påføringsforhold

Tilstrækkelig ventilation under påføring og tørring anbefales.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.
Total tørstofmasse ca. 1150 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 350 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:20 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Glans Halvblank
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Fortynder
Rengøring
Nuancer
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.