EPINOX 22

Priprema površine

Površine treba adekvatno pripremiti za različite materijale: ČELIK: Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Nanošenje

Treba uzeti u obzir "pot life" (vrijeme korištenja) za pripremanje odgovarajuće količine mješavine. Prije aplikacije treba komponentu A i B izmiješati u pravom omjeru. Temeljito miješati do dna posude za miješanje. Preporuča se strojno miješanje, na primjer spororotirajućom ručnom bušilicom opremljenom miješalicom. Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma. 0,017 - 0,023".

Uvjeti kod nanošenja

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.
Ukupna masa suhe tvari oko 1150 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 350 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 3 h (+23 °C)
Omjer miješanja 100:20 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Sjaj Polu-sjaj
Praktična potrošnja Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.
Razrjeđivač
Čišćenje
Boje
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.