EPINOX 22

  • 2-komponentní
  • Rozpouštědlový
  • Základ

Příprava povrchu

Před čištěním povrchu se doporučuje omýt jej vodou s přídavkem přípravku OLICLEAN 123 a poté opláchnout vodou. Další pokyny pro přípravu povrchu lze nalézt v normách EN ISO 12944-4 a ISO 8501-2.

Aplikace

0,017 - 0,023".

Podmínky použití

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Total mass of solids abt. 1150 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 350 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Mixing ratio 100:20 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Gloss Pololesk
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list.