EPINOX 22

  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Nodilumizturīgs
  • Grunts

Surface preparation

TĒRAUDA VIRSMAS: Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis. 0,017 - 0,023".

Application conditions

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē.
Total mass of solids abt. 1150 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 350 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Mixing ratio 100:20 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Gloss Pusspīdīga
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.