TEKNODUR 3572-09

  • 2-komponentní
  • Základ

Příprava povrchu

Aplikace

Podmínky použití

Úložiště

Skladovatelnost je omezená.

Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,013 - 0,017".
Total mass of solids abt. 1400 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 220 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Gloss Lesklý
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Clean up TEKNOSOLV 6220-00
Colours Podle dohody.
Safety markings Viz bezpečnostní list.