EPITAN 95

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Total mass of solids abt. 1560 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 100 g/l
Pot life 30 min (+23 °C)
Mixing ratio 100:47 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Comp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Practical spreading rate
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings