EPITAN 95

  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Tieši uz metāla
  • Grunts

Safety data sheet

Surface preparation

TĒRAUDA VIRSMAS: Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis.

Application conditions

Turklāt krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par vismaz 3°C augstākai par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē.
Total mass of solids abt. 1560 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 100 g/l
Pot life 30 min (+23 °C)
Mixing ratio 100:47 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.