EPITAN 95

  • Korroosionkestävä
  • Vedenkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • DTM (direct-to-metal)
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

TERÄSPINNAT: Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Käsittelyohje

Kerralla sekoitettavaa määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen käyttöaika. Muoviosa ja kovete sekoitetaan keskenään oikeassa sekoitussuhteessa ennen levitystä huolellisesti astian pohjaa myöten. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä.

Käsittelyolosuhteet

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.
Kiintoainepitoisuus n. 1560 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 100 g/l
Käyttöaika 30 min (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:47 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Ohenne
Välineiden pesu
Värisävyt
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.