EPITAN 95

  • Korroosionkestävä
  • DTM (direct-to-metal)
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 90 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1560 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 100 g/l
Käyttöaika 45 min (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:47 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ