EPITAN 95

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

ČELIK: Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Nanošenje

Treba uzeti u obzir "pot life" (vrijeme korištenja) za pripremanje odgovarajuće količine mješavine. Prije aplikacije treba komponentu A i B izmiješati u pravom omjeru. Temeljito miješati do dna posude za miješanje. Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma.

Uvjeti kod nanošenja

Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura proizvoda mora biti min. +10°C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3°C viša od točke rosišta u okolini.

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.
Ukupna masa suhe tvari oko 1560 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 100 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 30 min (+23 °C)
Omjer miješanja 100:47 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Praktična potrošnja Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.
Razrjeđivač
Čišćenje
Boje
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.