EPITAN 95

  • Apsaugantis nuo korozijos
  • Tiesiai ant metalo
  • Gruntas

Saugos duomenų lapai

Paviršiaus paruošimas

Prieš valant rekomenduojama paviršių nuplauti vandeniu sumaišius su OLICLEAN 123, o po to nuplauti švariu vandeniu. PLIENINIAI PAVIRŠIAI: Papildomą paviršiaus paruošimo informaciją galima rasti standartuose EN ISO 12944-4 ir ISO 8501-2.

Paviršiai

Atsižvelkite į mišinio laikymo trukmę įvertinant jo kiekį, kurį reikia sumaišyti vienu metu. Prieš dažymą pagrindas ir kietiklis yra sumaišomi tinkama proporcija. Išmaišykite iki indo dugno. Nepakankamai sumaišius arba dėl neteisingo maišymo santykio gaunami prasti rezultatai ir blogos plėvelių savybės.

Dengimo sąlygos

Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 10 ºC, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Be to, dažomo paviršiaus temperatūra ir dažai turi būti ne mažiau kaip 3 °C aukštesnė už rasos tašką aplinkos ore. Turi būti užtikrintas geras vėdinimas.

Laikymas

Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės. Laikykite vėsioje vietoje sandariai uždarytoje taroje.
Total mass of solids abt. 1560 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 100 g/l
Pot life 30 min (+23 °C)
Mixing ratio 100:47 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Practical spreading rate Vertės priklauso nuo tepimo technologijos, paviršius sąlygų, užpurškimo ir t.t.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas.