EPITAN 95

  • Corrossie beschermend
  • Speciale hechting
  • Waterbestendig
  • 2K, 2-component
  • Oplosmiddelhoudend
  • Direct op metaal
  • Grondverf

Voorbereiding van het oppervlak

STALEN OPPERVLAKKEN: Aanvullende instructieve informatie voor de voorbereiding van het oppervlak vindt u in de normen EN ISO 12944-4 en ISO 8501-2.

Applicatie

Houd rekening met de houdbaarheid van het mengsel wanneer u de hoeveelheid die per keer gemengd moet worden schat. Voor het aanbrengen worden de basis en de verharder in de juiste verhouding gemengd. Roer grondig tot op de bodem van het vat. Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen. Spuitmond

Applicatie voorwaarden

Tijdens het lakken en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de lak hoger zijn dan +10 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Daarnaast moet de temperatuur van het te behandelen oppervlak en de verf minimaal +3 °C boven het dauwpunt van de omgevingslucht zijn.

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Op een koele plaats en in goed gesloten containers bewaren.
Totale massa van vaste stoffen circa 1560 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 100 g/l
Verwerkingstijd 30 min (+23 °C)
Mengverhouding 100:47 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Praktisch rendement De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.
Verdunner
Reinigen
Kleuren
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).