EPITAN 95

  • Korrosion beskyttende
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • DTM metalmaling
  • Grunding

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

STÅLOVERFLADER: Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Tag hensyn til blandingens potlife, når mængden, som skal blandes på en gang, beregnes. Inden påføring blandes base og hærder i det rette forhold. Rør omhyggeligt ned til bunden af beholderen. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Dysestørrelse

Påføringsforhold

Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.
Total tørstofmasse ca. 1560 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 100 g/l
Pot-life 30 min (+23 °C)
Blandingsforhold 100:47 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Fortynder
Rengøring
Nuancer
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.