Utvecklingsmöjligheter

Vi gör vårt yttersta för att hjälpa våra medarbetare att gå vidare på karriärstegen och erbjuda utbildningsmöjligheter på arbetsplatsen. Vårt personalutvecklingskoncept heter Teknos Academy och består av ledarskaps- och yrkesutbildningar i linje med vår strategi. 

Teknos Leadership Academy

Vi lägger stor vikt vid att utveckla våra linjechefer genom att förse dem med verktyg för att kunna coacha och utveckla sina egna team-medlemmar. Teknos Leadership Academy har utbildningar i ämnen så som coachning, målsättning, ge och ta emot feedback samt förmåga att handla rätt i olika ledarskapssituationer, till exempel att leda förändringsarbete.

Utbildningarna är fyllda med praktiska övningar, lekfulla moment och e-utbildning. Särskilt stor vikt läggs vid att tillämpa det man har lärt sig i det dagliga arbetet.

Vårt mål är att ha utbildat samtliga chefer i ledarskap fram till slutet av strategiperioden 2025. 

Professionell utbildning och jobbrotation

Vi erbjuder en mängd olika yrkesutbildningar till våra medarbetare som syftar till att utveckla personalens yrkeskunskaper. Exempel på sådana utbildningar är sälj-, kommunikation-, produkt- och Kaizen-kurser.

Förutom faktiska utbildningar har Teknos en stark tradition av att erbjuda medarbetarna utvecklings- och karriärsmöjligheter i form av jobbrotation, utökade roller eller möjlighet att gå vidare till specialist- och/eller chefsbefattningar.

Utvecklingsmöjligheter på Teknos