Utviklingsmuligheter

Vi er opptatt av gi medarbeiderne våre støtte i karriereutviklingen deres og tilby læringsmuligheter på jobb. Utviklingskonseptet vårt for medarbeidere kalles Teknos Academy, og det består av ledelse og profesjonell opplæring i tråd med strategien vår. 

Teknos Leadership Academy

Vi legger stor vekt på å utvikle linjeledere ved å gi dem verktøy slik at de kan gi veiledning til og utvikle egne teammedlemmer. Teknos Leadership Academies inkluderer aspekter som coaching, sette mål, å gi og motta tilbakemelding og beredskap til å handle i forskjellige ledersituasjoner, f.eks. å lede endringer.

Kursene er fulle av praktiske øvelser, spill og e-læring. Det blir lagt særlig vekt på overføring av det man har lært til det daglige arbeidet.

Målet vårt er å gi alle lederne våre lederopplæring innen utgangen av strategiperioden 2025. 

Profesjonell opplæring og stillingsrotasjoner

Til de ansatte har vi gitt en rekke profesjonelle kurs, som er rettet mot å utvikle den profesjonelle kompetansen’ til medarbeiderne våre. Eksempler er kurs innen salg, kommunikasjon, produkt og Kaizen.

I tillegg til de faktiske kursene har Teknos en sterk tradisjon for å tilby utviklings- og karrieremuligheter for medarbeiderne våre gjennom stillingsrotasjon, rolleutvidelse og gå videre til spesialist- eller lederstillinger.

Utviklingsmuligheter hos Teknos