Vår kultur og våre verdier

Teknos ble grunnlagt i 1948 og er i dag én av Finlands største familieeide virksomheter. Selskapet ledes av CEO Paula Salastie, som representerer den tredje generasjonen av Kiikka-familien.

Ettersom vi er en familiedrevet virksomhet, opererer vi med lite hierarki og tilbyr en arbeidsplass, der alle blir behandlet rettferdig. De fleste av medarbeiderne våre nevner kollegaene, de innovative produktene våre og den varme og vennlige atmosfæren som de beste tingene i jobben deres. Hvordan vi behandler de ansatte, kundene våre og driver virksomheten er beskrevet i de etiske retningslinjene våre. 

Selv om vi kommer fra forskjellige bakgrunner og kulturer over hele kloden, deler vi alle de samme verdiene. Verdiene våre: kreativitet, utholdenhet og rettferdighet påvirker all virksomheten vår. De definerer hva som er viktig og verdsatt i selskapet. Ved å følge dem i det daglige arbeidet kan vi utvikle produktene, driften – og til og med oss selv som et team – til fordel for kundene og de ansatte.

Kreativitet

Kreativ tenking vektlegges spesielt innenfor forskning og utvikling, men det kommer også til uttrykk i selskapet for øvrig. Kreativitet kommer til syne i måten vi håndterer utviklingen i kundenes behov på, både når det gjelder tekniske egenskaper og kundeservice.

Standhaftighet

Viljen vår til å komme frem til best mulig løsning for hver enkelt kunde går tydelig frem av de langsiktige samarbeidsavtalene våre. Vi er opptatt av stadig å forbedre ekspertisen og prestasjonene våre gjennom å delta i flere langsiktige utviklingsprosjekter, både internt i selskapet og ved å bistå kundene med å videreutvikle sine prosesser.

Rettferdig

Alle kunder, alle medarbeidere og alle samarbeidspartnere blir behandlet likt og med respekt i tråd med lovgivningen i hvert enkelt land. Dette gjenspeiles i ærligheten vår og måten vi holder løftene våre på. Vi deler kunnskap og erfaringer åpent med våre ansatte.

Teknos ble etablert i et hønsehus i Tuomarila.