KULTTUURI JA ARVOT

Teknos perustettiin vuonna 1948, ja se on nykyään yksi Suomen suurimmista perheyrityksistä. Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja Paula Salastie, joka edustaa tällä hetkellä Kiikka-perheen kolmatta sukupolvea.

Suurin osa työntekijöistämme mainitsee työkaverit, innovatiiviset tuotteet ja lämpimän ja ystävällisen ilmapiirin työpaikamme parhaina asioina. Tapa, jolla kohtelemme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja liiketoimintaamme, on kuvattu Code of Conductissamme.

Vaikka meillä työskentelee paljon eri kulttuuri- ja taustaisia henkilöitä, työpaikan arvot ovat kaikille samat. Arvomme: luovuus, sinnikkyys ja oikeudenmukaisuus vaikuttavat kaikkeen toimintaamme. Arvot määrittelevät myös sen, mikä yritykselle on tärkeää ja mihin me uskomme. Noudattamalla yrityksen arvoja päivittäisessä työnteossa voimme kehittää tuotteita, toimintoja ja itseämme osana tiimiä – asiakkaiden hyödyksi.

Luovuus

Luovaa ajattelua korostetaan erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystyössä, mutta luovuus ilmenee kaikkialla yritystoiminnassa. Luovuus konkretisoituu Teknoksen tavassa vastata muuttuviin asiakastarpeisiin parantamalla jatkuvasti tuotteiden teknisiä ominaisuuksia ja asiakaspalvelua.

Sisukkuus 

Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat todiste määrätietoisesta työstä: haluamme löytää parhaan ratkaisun jokaiselle asiakkaallemme. Olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti omaa osaamistamme. Työskentelemme useissa pitkäkestoisissa kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on oman suorituskykymme ja asiakkaiden prosessien tehostaminen.

Oikeudenmukaisuus

Kohtelemme kaikkia asiakkaita, työntekijöitä ja kumppaneita tasapuolisesti ja maakohtaista lainsäädäntöä kunnioittaen. Tämä näkyy rehellisyytenä ja tinkimättömänä lupausten pitämisenä. Jaamme tiedot ja kokemukset avoimesti työntekijöiden kesken.

Teknos perheyhtiön arvot ja työkulttuuri