Mūsu kultūra un vērtības

Uzņēmums Teknos dibināts 1948. gadā un pašlaik ir viens no lielākajiem Somijas ģimenes uzņēmumiem. Uzņēmumu vada izpilddirektore Paula Salastie, kura šobrīd pārstāv Kiikka ģimenes trešo paaudzi.

Tā kā esam ģimenes uzņēmums, mēs darbojamies ar nelielu hierarhiju un nodrošinām darba vietu, kurā pret visiem izturas taisnīgi un vienlīdzīgi. Lielākā daļa darbinieku kā labākās vērtības savā darbā atdzīst savus kolēģus, mūsu inovatīvos produktus, kā arī silto un draudzīgo atmosfēru. Tas, kā mēs izturamies pret darbiniekiem, klientiem un veicam uzņēmējdarbību, ir aprakstīts mūsu Rīcības kodeksā

Lai arī mēs esam no atšķirīgām vidēm un kultūrām visā pasaulē, vērtības muzņēmumā ir vienādas. Visas mūsu darbības ietekmē tādas vērtības kā radošums, neatlaidība un godīgums. Tās nosaka, kas uzņēmumam ir svarīgi un tiek novērtētas. Šo vērtību ievērošana ikdienas darbā sniedz mums iespēju izstrādāt produktus, īstenot darbības un pat pilnveidot sevi kā komandu gan klientu, gan darbinieku labā.

Radošums

Radošā domāšana ir īpaši novērtēta izpētē un izstrādē, tā ir redzama arī visā uzņēmumā kopumā. Radošums atspoguļojas atbildēs uz mainīgajām klientu prasībām gan par tehniskajiem parametriem, gan klientu pakalpojumiem.

Neatlaidība

Apņemšanās izpētīt labāko iespējamo risinājumu atbilstoši katra klienta prasībām ir redzama mūsu partnerattiecībās. Mēs esam apņēmušies nepārtraukti papildināt savas zināšanas un uzlabot darbību, strādājot pie vairākiem ilgtermiņa izstrādes projektiem gan uzņēmumā, gan sniedzot palīdzību klientiem procesu uzlabošanā.

Godīgums

Pret visiem klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem izturamies vienlīdzīgi un ar cieņu, atbilstoši katras valsts tiesību aktiem. Mēs esam godīgi un turam savus solījumus. Savas zināšanas un pieredzi mēs atklāti nododam saviem darbiniekiem.

Teknos tika izveidots vistu mājā Tuomarila pilsētā.