Nasza kultura i wartości

Firma Teknos została założona w 1948 roku. Dzisiaj jest jedną z największych firm rodzinnych w Finlandii. Przedsiębiorstwem kieruje dyrektor generalna Paula Salastie, która należy do trzeciego pokolenia rodziny Kiikka.

Ponieważ jesteśmy firmą rodzinną, przywiązujemy niewielkie znaczenie do hierarchii i oferujemy miejsce pracy, w którym wszyscy są traktowani uczciwie. Większość naszych pracowników zapytanych o to, co najbardziej lubią w swojej pracy, wymienia współpracowników, innowacyjne produkty oraz ciepłą i przyjazną atmosferę. Sposób, w jaki traktujemy pracowników i klientów oraz w jaki prowadzimy działalność określa nasz Kodeks postępowania

Pochodzimy z różnych środowisk i kultur na całym świecie, jednak wszyscy podzielamy te same wartości. Nasze wartości — kreatywność, wytrwałość i uczciwość — mają wpływ na wszystkie nasze działania. Wskazują, co jest ważne i cenione w Teknos. Przestrzeganie ich w naszej codziennej pracy pozwala nam rozwijać produkty firmy i prowadzoną działalność – a także nas samych jako zespół – z korzyścią dla naszych klientów i pracowników.

Kreatywność

Kreatywne myślenie jest szczególnie ważne w badaniach i rozwoju, jednak jego efekty są także widoczne we wszystkich innych obszarach działalności firmy. Kreatywność przejawia się w sposobie, w jaki reagujemy na ewoluujące potrzeby klientów — zarówno pod względem właściwości technicznych produktów, jak i obsługi klienta.

Wytrwałość

Determinację w dążeniu do określenia możliwie najlepszego rozwiązania dla każdego klienta widać w naszych długofalowych relacjach z partnerami. Dokładamy wszelkich starań, aby stale pogłębiać wiedzę specjalistyczną i podnosić wydajność. Realizujemy szereg długofalowych projektów rozwojowych, zarówno w ramach firmy, jak i wsparcia dla klientów obejmującego doskonalenie ich procesów.

Uczciwość

Traktujemy wszystkich klientów, pracowników i partnerów z szacunkiem i w równy sposób, zachowując zgodność z przepisami każdego z krajów, w których prowadzimy działalność. Wyrazem takiego podejścia jest nasza rzetelność i dotrzymywanie złożonych obietnic. Otwarcie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z pracownikami firmy.

Firma Teknos została założona w kurniku w Tuomarila.