Meie kultuur ja väärtused

1948. aastal asutatud Teknos on täna üks Soome suuremaid pereettevõtteid. Ettevõtet juhib peadirektorina Paula Salastie, Kiikka suguvõsa kolmanda põlve esindaja.

Kuna oleme pereettevõte, tegutseme väikese hierarhiaga ja pakume töökohti, kus kõiki koheldakse õiglaselt. Enamik meie töötajaist nimetab oma kolleege, meie uuenduslikke tooteid ning sooja ja sõbralikku õhkkonda parimaks asjaks oma töö juures. Viisi, kuidas me oma töötajaid ja kliente kohtleme ning äri teeme, kirjeldatakse meie tegevusjuhendis

Kuigi meil kõigil on erinev taust ja me oleme pärit erinevatest maailma kultuuridest, on meil kõigil ühesugused väärtused. Meie väärtused - loovus, püsivus ja õiglus - mõjutavad kogu meie tööd. Need määravad, mis on ettevõttes tähtis ja hinnatud. Nende järgimine igapäevatöös võimaldab meil arendada oma tooteid, tööoperatsioone – ja ka iseennast meeskonnana – meie klientide ja töötajate huvides.

Loovus

Kuigi loovale mõtlemisele pannakse rõhku eriti teadus- ja arendustegevuses, avaldub see ka kogu ettevõttes. Loovus muutub nähtavaks viisis, kuidas me vastame klientide kasvavatele vajadustele nii tehniliste omaduste kui ka klienditeeninduse osas.

Püsivus

Püüd leida parim võimalik lahendus iga kliendi vajaduse järgi on nähtav meie pikaajalises partnerluses. Oleme pühendunud oma oskuste ja tulemuslikkuse pidevale täiustamisele, töötades mitmes pikaajalises arenguprojektis nii ettevõtte sees kui ka aidates klientidel täiustada oma protsesse.

Õiglus

Kõiki kliente, töötajaid ja partnereid koheldakse võrdselt ja lugupidavalt iga riigi õigusaktide järgi. See peegeldub meie aususes ja viisis, kuidas me täidame oma lubadusi. Jagame töötajatega avatult oma teadmisi ja kogemusi.

Teknos asutati ühes Tuomarila kanalas.