Uramahdollisuudet

Olemme sitoutuneet tukemaan ihmisiä urakehityksessä ja tarjoamme mahdollisuuksia työssäoppimiseen. Henkilöstökehityskonseptiamme kutsutaan nimellä Teknos Academy ja se koostuu strategiamme mukaisista johtamiskoulutuksista ja ammatillisista koulutuksista. Meillä kannustetaan myös työnkiertoon ja omanlaisille urapoluille.

Teknos Leadership Academy

Panostamme vahvasti linjajohtajien kehittämiseen tarjoamalla heille työkaluja oman tiiminsä jäsenten valmentamiseksi ja kehittämiseksi. Teknos Leadership Academy -koulutuksissa perehdytään mm. coachingiin,  tavoitteiden asettamiseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä kehitetään valmiuksia toimia erilaisissa johtamistilanteissa, kuten muutostilanteissa.

Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisia käytännön harjoituksia, pelillistämistä ja verkko-opiskelua. Erityistä huomiota kiinnitetään opitun sisällön siirtämiseen päivittäiseen työhön.

Tavoitteenamme on kouluttaa kaikki johtajamme johtajuuteen strategiakauden 2025 loppuun mennessä.

Ammatillinen koulutus ja työnkierto

Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisesti ​​koulutuksia, joiden tarkoituksena on kehittää ammatillista osaamista. Esimerkkejä näistä ovat myynti-, viestintä-, tuote- ja Kaizen-koulutukset.

Varsinaisten koulutusten lisäksi Teknoksella on pitkät perinteet esimerkiksi työnkierrossa, eikä harvinaista ole sekään, että uralla siirrytään kokonaan uusiin tehtäviin tai roolia laajennetaan osaamisen ja omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Moni on meillä siirtynyt esimeriksi kesätöiden kautta tuotantoon tai labraan ja sitä kautta asiantuntija- tai johtotehtäviin aivan toiseen rooliin.

Kannustamme kehittymään uralla vaikka polku olisikin tavallista poikkeava! 

Työkehittymismahdollisuudet Teknoksella